Mitoloji Neden Gereklidir?

İnsanoğlunun birlik içinde bir arada yaşadığı bilinmeyen ve tanımlanamayan zamanlardan doğan ve tarihin akışı içinde genişleyerek yayılan; dünyanın yaratılışı, insanların ve diğer canlıların var oluşları...