İskandinav mitolojisinde; Yggdrasill ve Dokuz Dünya


 

Yggdrasill, Türk mitolojisinde bahsi geçen hayat ağacının İskandinav mitolojisindeki karşılığıdır. Ygg “korkunç” anlamını gelir ve Odin’in isimlerinde biridir. Drasil ise “at” anlamına gelir. Kelimeler birleştirilince “korkunç olanın atı” ya da “Odin’in atı” anlamı çıkar. Odin, yüce bilgeliğe ulaşabilmek adına, atıyla beraber tepesine çıkıp; dokuz gün, dokuz gece kendisini bu devasa dişbudak ağacına asar. Diğer yandan, kökleri çekirdeğe kadar uzanan bu ağaç, dokuz diyar olan; Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim ve Helheim’ı birbirine bağlar.

 

 

Niflheim (Sis ve Buz Dünyası)
Yggdrasil’in üçüncü kökü üzerinde bulunan bu dünya, diğer dünyalar içerisindeki ilk bilinenidir. Evrenin; en soğuk ve en karanlık bölgesidir. Nidhogg adındaki devasa bir ejderha tarafından korunmaktadır. Eski olarak bilinen üç kuyudan en büyüğü olan Hvelgelmir burada bulunur. Hvelgelmir’den taşan sular ise buz dalgaları olan Elivagar’ı oluşturmaktadır. Elivagar’dan gelen sular dağların eteklerinden aşağı doğru akarak Ginnugagap ovalarını doldurur, bu sular aşağı doğru akarken yoğun buz tabakaları yaratır. Kuzey tarafının soğuk olmasının nedeni de budur.

 

 

Muspelheim (Ateş devlerinin diyarı)
Niflheim’ın tam zıddı olan bu dünya, ateşler ve alevlerle doludur. İskandinav evrenin en güneyinde yer alır. Hükümdarı ve ateş devlerinin başı Surtr’dır. Surtr, Ragnarök geldiğinde eline alevli kılıcını alarak atına binecektir. Ardından Aesir ve Vanir tanrılarına karşı savaşacaktır.

 

 

Midgard (ölümlü varlıkların dünyası)
Ölümlü varlıkların yaşadığı diyar da aynı Asgard gibi o da İskandinav evrenin ortasında yer alır. Midgard ve Asgard, Bifrost (gökkuşağı köprüsü) ile birbirine bağlıdır. Çevresi devasa bir okyanusla çevrilidir. Okyanus, Midgard yılanı olarak bilinen devasa bir yılan tarafından korunur. Midgard yılanı büyük cüssesiyle dünyayı tamamen çevreler ve kendi kuyruğunu ısırır. Bu döngü sonsuzluğu sembolize eder.

 

Asgard (Aesir tanrıların dünyası)
Evrenin tam ortasında; gökyüzünün en yukarısında ve taş bloklardan oluşan, surlarla çevrili tanrılar dünyasıdır. Asgard, savaş tanrısı olan Odin tarafından yönetilir. Odin’in evi; görkemli ve büyük bir salon olan Valhalla’dır. Odin’in savaşçı askerleri olan Valkyrie’ler savaşta ölen kahramanları bu salona getirir. İskandinav dilinde kahramanca ölen bu savaşçılara “Einherjer” denir. Akşamları Valhalla’da yapılan ziyafeten sonra Einherjer olarak gelen, ruhların yarısı Folkvangr çayırlarına gönderilir. İki grup şeklinde bu çayırlarda savaşır. Ruhların yarısına Odin, diğer yarısına Frejya liderlik eder. Ragnarök’e Einherjer’ler burada eğitilir.

 

Jotunheim (devlerin dünyası)
Yggdrasill’in kökünde yer alan bu dünya; Jötun olarak adlandırılan devlerin yaşadığı dünyasıdır. Başkenti Utgard’dır. Jotunheim, sık ağaçlardan oluşan ormanlara sahip, karlarla kaplı; kaya ve kayaçlardan oluşan çorak arazilere sahiptir. Buradaki devler genellikle nehirde yaşayan balıklardan ve ormandaki canlılardan beslenmektedir. Surt gibi Jotun halkı da Aesir ve Vanir’lerin yeminli düşmanlarıdır. Aşk ilişkilerinden dolayı zaman zaman Aesir tanrıları, Jotunlarla savaşmak zorunda kalmıştır. Odin veThor gibi tanrıların Jotun halkı içerisinden sevdiği devler vardır. Hatta; Loki, Asgard’a Jotunheim’dan gelmiştir.

 

 

 

Vanaheim (Vanir tanrılarının dünyası)
Tanrıların eski bir soyu olan Vanir tanrılarının dünyasıdır. Lideri deniz tanrısı Njord’dur. Vanir’ler büyücülük ve geleceği tahmin etme konusunda profesyoneldir. Söylenenlere göre, Aesir ve Vanir tanrılarının yapmış olduğu savaşın ardından barışı sağlamak için bazı rehineler bu dünyaya gelmiştir. Bu rehineler, deniz tanrısı olan Njord ve çocukları Freyr ve Freyya’dır.

 

 

Alfheim (Işık elflerinin dünyası)
Cennet gibi bir yurda sahip; güneş kadar parlak ve güzel olan ışık elflerinin dünyasıdır. Liderleri, Vanir soyundan gelen Freyr’dir. Doğayla ilişkilendirilir ve doğanın ruhları olarak kabul edilirler. Sanata ve müziği ilgi duyan bu halk diğer halklara ilham veren varlıklardır.

 

Svartalfheim/Nidavellir (cücelerin dünyası)
Jotunheim ve Midgard kadar aynı seviyeye sahip orta bölgededir. Mağaraların ve kayaların altında yaşayan cücelerin dünyasıdır. Liderleri Hreidmar’dır. Buradaki cüceler madencilik ve demir işiyle uğraşır. Öyle ki, Asgard tanrıları bu zanaatkâr cücelerden birçok armağan almıştır. Odin’in mızrağı Gungnir ve büyülü bir yüzük olan Draupnir bu cücelerin elinden çıkmıştır.

 

 

Helheim (ölüler dünyası)

Dokuz dünya içerisinde haysiyetten yoksun insanların, yaşlıların ve ölülerin gönderildiği dünyadır. Çok acımasız ve kasvetli bir yerdir. Loki’nin kızı olan Hel tarafından yönetilmektedir. Tanrılar, burada yaşayan insanların Valhalla’ya ya da Folkvangr’a gidecek kadar cesur olmadıklarını düşünür.

 

 

 

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İskandinav mitolojisinde; Yggdrasill ve Dokuz Dünya