Düşündüm de

Mitoloji Neden Gereklidir?

İnsanoğlunun birlik içinde bir arada yaşadığı bilinmeyen ve tanımlanamayan zamanlardan doğan ve tarihin akışı içinde genişleyerek yayılan; dünyanın yaratılışı, insanların ve diğer canlıların var oluşları...

Müzik Sosyolojisi Nedir?

Müzik Sosyolojisi, müzikten ve kendine has bir alan olarak literatürde yer bulabilmiş ama üzerinde pek de durulmamış olan bir alandır. Müziğin bireysel etkileri asırlardır bilinse...

2

Avrupa’nın En Eski Üniversitesi: Bologna

Bologna Üniversitesi Bologna Üniversitesi, Batı’nın en eski üniversitesidir. 1088 yılına tarihlenen üniversite, katedrallerde ve kiliselerde verilen eğitimin yetersiz kalması sebebiyle daha donanımlı bir eğitim adına...