1

TARİHİN İLK FEMİNİST KADINI

Hepimizin bildiği üzere insanlığın kökeni Adem ve Havva ile başlıyor değil mi ? Eski Yahudi inanışlarına ve bazı efsanelere göre Adem ile Havva’dan önce aslında...