Bir Anglo-Kelt Dini :VİKA


Gardneryan Vika, cadılığın ve bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak,Gerald Brosseau Gardner tarafından bir pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan denir. Vika Anglo-Kelt sistemine ait bir Pagan geleneğidir. Sürekli olarak gelişmeyi ve evrenin döngülerine göre yaşamayı amaç edinir

Doğa merkezli bir pagan dini olan Vika dinin orijinal adına Wicca denir. Duoteizm bir diğer adı ile ikitanrıcılık ; Birbirine zıt iki ilkenin bir arada bulunmasını öngören inançtır. Yani Tanrı ve Tanrıça inancı ile de tanımlanmaktadır. Vika, İskandinav bölgesinde olan Keltler’e ait bir inançtır.
Wicca” eski İngilizce’de “erkek cadı” anlamına gelirken “Wicce” ise “dişi cadı” anlamına gelmektedir. Vika kelimesi cadılıkla bağdaştırılırsa da, 1950’li yıllarda Gerald Gardner (Gerald Brosseau Gardner.1884-1964) tarafından yaygınlaştırılmıştır. Gardner’in “Wiccan” yani “Cadılık” kitabında geçen Vika, dinselleştirilmiş bir cadılığı temsil etmiş olup günümüzdeki Vika’dan daha farklı bir şeyi anlatmak istemiştir. Sonuç olarak cadılıkla arasında kesin bir çizgi bulunmaktadır ki; cadılığın bir uygulama olup vikanın din olduğunu, vikan olmak için cadı olma zorunluluğu gerekmediği, cadıların vikan kurallarını önemsemediği ama vikanın dini kurallara uyması gerektiği bilinmektedir.

 

Kimseye zarar vermediğin sürece ne istersen yap” felsefesiyle vikanların en önemli nasihatı olarak bilinmektedir. Üçkat Yasası’na inanırlarken; İyi veya kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye bu eyleminin sonuçları, üç katı olarak geri dönmektedir.

Tekrar bedenlenme yada reenkarnasyona inanırlarken, doğaya önem verip büyüye de inanmışlardır. Beş elemente (ateş, toprak, hava, su, ruh) ait kolye gibi takılar da kullanan Vikanlar 1970’den sonra daha serbest bir fonla gün yüzüne çıkmışlardır. Bir vikan her şeyi kendi başına öğrenip, ritüelini tek başına gerçekleştirirken kovan da (hiyerarşik bir sistemdir) olabilmektedir. Önemli olan vikanın kendini hangi durumda ve nasıl iyi hissettiğidir. Yine 1970’lere dönersek bu tarihlerden itibaren paganizmle karışık kendi inanç sistemlerini kurmuşlar ve kovan ya da tek olarak ritüellerini devam ettirdikleri de görülmüştür.

Dinin Temelleri:
1.Tanrıça ve eşi Boynuzlu Tanrı’ya tapılır.

2.Vikan Nasihatı izlenir: Ne istersen yap hiç kimseye zarar vermediğin sürece.

3.Üçkat Yasası’na inanılır: İyi veya kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye bu eyleminin sonuçları bu eylemleri yaptığı hayatında üç katı olarak geri döner. 

4.Doğaya değer verilir ve tekrarbedenlenme benimsenmiştir.

5.Yılın döngüsünde diğer günlerden ayrı özellikler gösteren 8 Sabbat günü kutlanır.

6.Tanrıça Yüksek Rahibe tarafından temsil edilir. Boynuzlu Tanrı’yı ise Yüksek Rahip temsil etmektedir. 

7.Yüksek Rahibe kovan adı verilen genellikle 13 kişilik olan Vikan topluluğunun başıdır. 

8.Kovan hiyerarşisi birbirinden en az 1 yıl ve 1 günlük süreyle ayrılan 3 terfi seviyesinden oluşur.

9.Ancak 3. seviyedeki bir Vikan olan cadıYüksek Rahibe veya Yüksek Rahip olabilir. 


10.Erkek üye Yüce Rahibe; kadın üye ise Yüce Rahip tarafından kovana kabul görür ve kabul gören üye cadılığa “mükemmel sevgi ve mükemmel güven” ile katılır. 

11.Ayinler daire içinde geleneksel olarak gökgiyimli olarak yani çıplak olarak gerçekleşir fakat çıplaklık yaygın olarak yerini ayinsel kıyafetlere bırakmıştır. 

 

CADILIK VE VİKA ARASINDAKİ FARKLAR

1.Cadılık bir uygulamadır. Vika ise bir dindir. 

2.Her Vikan cadı olmak zorunda değildir yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak zorunda değildir. 

3.Cadılıkla uğraşan kişi Vika kurallarını gözardı edebilirken bir Vikan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır.

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Anglo-Kelt Dini :VİKA