NEDEN OKULU TERK EDİYORUZ ?


Okulu bırakmak, çeşitli nedenlerden okumayan yada eğitim hakkını kullanmak istemeyen geçlerin sorunudur. Eğitime verilen önemin artmasıyla son yıllarda sürekli güncel sorunlar arasında kalan ortaokul ve lise düzeyinde okulu bırakma yada eğitim hakkından vazgeçme sorununa biraz daha yakından bakalım.

Bu sorunun altında esasında akademik eğitimin gençlerin ilgisini çekmemesi ve mevcut eğitim sisteminin öğrenciyi okula teşvik etmeyişinden kaynaklıdır. Bu hususta eğitim sisteminede derin ve kapsamlı bir bakış açısı getirmek gerekir. Çağdaş ve sosyal eğitim sisteminin öğrencilere benimsetilmesi ve ortaöğretim düzeyinde eğitimini tamamlayabilmesi için öğrenciye destek olunması gerekir. Zaten Cumhuriyetin ilanından bu yana yapılan Milli Eğitim Şuraları ve düzenlenen, çıkarılan kanunlar da bu yönde büyük adımlar atılmıştır.

1923’te Ulus Devletin ilanından sonra yapılan çalışmalar I. Dünya Savaşının etkileri yüzünden askıda kalmıştır. Ta ki 17-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen I. Milli Eğitim Şurasının toplanmasına kadar. Şuradan sonra çalışmalar 1961 tarihine kadar aralıksız devam etmiştir. 12.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren 222 sayılı ” İLK ÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU” 2012 yılına kadar 20 kere ek ve değişikliğe uğramıştır. Bahsi geçen kanunun 52 53 54 55 56 57 58 ve 59. maddeleri ortak bir ana başlık olan “OKULA DEVAM” başlığı altında toplanmış ve son olarak eğitimi 12 yıla kesintili olarak çıkaran “ZORUNLU EĞİTİM DÜZENLENMESİ” 11 Nisan 2012 de kabul edilmiştir.

Asıl sorun 12 yılı zorunlu kıldıktan sonra 12 yılı tamamlayamayan öğrenci sayısındaki artışın önüne geçememektir. Öyle ki Kuzey Kore’ de okulu terk oranı %2 iken ülkemizde okulu terk oranı %48 le Avrupa da zirvededir.(2013 yılı verilerine göre)

 

Peki öğrenciler neden okulu terk eder veya terk etmek zorunda kalır? Bu konu hakkında yapılan yüzlerce araştırma ve binlerce konu başlığı vardır. Şimdi sıklıkla karşılaşılan konu başlıkları ve yapılan araştırmalara göz atalım.

 

TÜRKİYEDE OKULU TERK KONUSUNDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR.

✓ Konu hakkında yapılan çalışmalara özellikle son yıllarda sıklıkla rastlarız. Önceki yıllarda yürütülen çalışmalarda daha çok “DEVAMSIZLIK NEDENLERİ”  ne dikkat çekmeye çalışılmış.

✓ Ankara’ da yürütülen “Genel Liselerde Öğrenci Devamsızlığı ve Buna Dönük Okul Yönetimi Politikaları” (Pehlivan 2006)

✓ Erzurum’da yürütülen ” Sürekli Devamsız Öğrenci Sorunu ve Çözüm Önerileri” (Karataş 2003)

✓” Devamsızlığın Nedenleri ve Akademik Başarıya Etkisi” (Altınkurt 2008)

Yapılan çalışmalar incelendiğinde öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir.

-Aile faktörü;

*Aile eğitim seviyesinin düşüklüğü,

*Aile birliğinin parçalanmış olması,

*Düşük sosyo-ekonomik statüye sahip aileden gelmiş olmak,

*Aile gelirine katkıda bulunmak başlıca sebepler arasında.

-Ayrıca okulu terk nedenleri arasında eğitim sistemi içinde okulların odak noktasına alındığıda görülmekte.

*Okul atmosferinin şiddet, öğrencileri rahatsız eden davranışlar, devamsızlık oranının yüksek olması ve disiplin problemleri ile nitelendirme.

*Etnik ayrımcılığın yapılması.

*Düşük başarı ile müfredatta hedeflenen amaçlara ulaşılmaması.

*Okul ve aile iş birliğinin zayıf veya hiç olmaması.

*Okula devam kayıtlarının ciddi tutulmayışı.

*Ögrencilerin kişisel özelliklerinin farklı olması ve buna bağlı gelişen farklı gereksinimlerin ve ihtiyaçların karşılanmaması.

-Bunlar dışında okulu terk probleminde bir dd cinsiyet problemi ön plana çıkar.

*Yapılan çalışmalarda ( EC Staff Working Paper 2010; Rosenthal 19998; OECD 2011) erkeklerin kızlara oranla okulu daha fazla terk edildiği görülür. AB’ de erkeklerin %16,3 ü okulu terk ederken kızların %12,5 i okulu erken terk eder.

-Ve son olarak bunlar dışında okulu terk sebepleri arasında bireysel faktörlerin ön plana çıktığı görülür.

*Öğrencilerin okul başarısızlığı.

*Temel derslerden düşük not alma.

*Sınıfta derslerden kopuk olma ve davranış bozuklukları sergileme.

*Olumsuz öğrenme deneyimlerinin olması

*Daha az sosyalleşme

*Düşük öz saygıya sahip olma.

*Kendi yaş grubunda ki öğrencilerle karşılaştırıldığında öznel bir farklılığının olması. ( Kronik hasta olma yada bir özrünün olması vb)

*Öğretmen ve arkadaşlarıyla kötü ilişkilere sahip olma.

*Eğitimde karşılaştığı zorluklarla baş etme gücünün olmaması.

*Alkol ve uyuşturucu kullanması.

**EN BÜYÜK NEDEN İSE EĞİTİMLE İLGİLİ BİR VİZYONUNUN OLMAMASI.

 

 

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NEDEN OKULU TERK EDİYORUZ ?