BİR TÜRK CASUSU: İNGİLİZ KEMAL


Kurtuluş savaşı esnasında Türk kuvvetlerinin savaştan başarı ile çıkmasına katkı sağlayan Ahmet Esat Tomruk bir diğer adıyla İngiliz Kemal ünlü bir Türk casusudur.1892 senesinde İstanbul’da Cerrahpaşa’nın Altımermer semtinde dünyaya gelen Ahmet Esat sarışın ve mavi gözlü idi. Babası Mehmet Reşit Bey  Evkaf Nezareti Varidat Kalemi Müdürü, annesi ise Sıdıka hanımdır. 5 yaşında babasını kaybeden Ahmet Esat annesi ile dayısı Sezai Bey’in himayesine gidiler. Çocukluğunda en büyük hayallerinden biri meşhur bir pehlivan olmaktı ve bu yüzden spora her zaman ilgiliydi.

Image result for ingiliz kemal

İlköğrenimini  Emirgan’da tamamladıktan sonra dayısı onu 679 sıra numarası ile Galatasaray Lisesi’ne kaydettirdi. Arkadaşları tarafından sempati ile karşılanan Ahmet Esat’ın ‘’Yetimler Birliği’’ olarak adlandırdığı arkadaşları da kendisi gibi yetim olan Kemal, Fuat ve Eşref idi. Galatasaray lisesinde parlak bir öğrenci olan Ahmet Esat özellikle Fransızca’sını çok geliştirmiştir. Yurt dışından edindiği arkadaşlarıyla mektuplaşması yabancı dillerinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Fransızca dışında İngilizce, İtalyanca ve Rumca öğrenen Ahmet Esat’a yurt dışından sürekli mektupların gelmesi dönemin iktidarının dikkatini çekmiş ve hafiyeler tarafından takibe alınmıştır. Jöntürkler’in örgütünden olduğunu iddia eden hafiyeler 16 yaşında olan Ahmet Esat’ı tutuklayıp Yıldız Sarayı’na götürürler ve orada işkence ederler. Ardından serbest bırakılır ve dayısı tarafından İngiltere’ye gönderilir.  Dayısı, küçük Esat’ı anlaştığı Yahudi’yle gizlice bir İngiliz gemisine bindirir, ancak kaptan kaçak Esat’ı yakalar. Ahmet Esat kendisini bir baba şefkatiyle koruyan kaptana İngilizcede baba anlamına gelen ‘’dad’’ kelimesiyle sesleniyordu. Sonradan kaptanın evlat edindiği Ahmet Esat bir İngiliz gibi büyür. Kaptan ona her zaman ülkesini unutmamasını ve Türkiye’ye ait olduğunu söylerdi.

Öğrenimine Navy College ‘de devam eder ve 1914 yılında buradan mezun olur. Artık tam bir İngiliz aksanıyla konuşabiliyor hatta farklı bölgelerdeki İngilizceyi de taklit edebiliyordu. Okul yıllarında profesyonel olarak yaptığı bokslarda birçok birincilikler elde etmiştir. Başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de gezerek İngilizce bilgisini iyice geliştirmişti. Artık hal ve hareketleri ile onu Avrupalı birinden ayırmak mümkün değildi.

Ahmet Esat Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ülkesine dönmesinin gerekli olduğunu düşünür ve 1914 yılının Ağustos ayında Türkiye’ye döner. Topçu teğmen olarak askere alınır ve Çanakkale cephesine gönderilir. Burada İttihatçı Kara Kemal ve Dramalı Rıza’dan gizli teşkilatı öğrenerek ünlü İngiliz casusu Arabistanlı Lawrence’ı izler. Ardından Kutulammer’de esir edilen İngiliz General Towshend’in yanına hapsedilir ve ondan gerekli bilgileri almakla görevlendirilir. 1918’de Beyoğlu’nda Kemal Begof’a ait boks kulübünde İngiliz boksörlerle mücadelelerini kazanarak büyük ün kazanır.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumca bilen Ahmet Esat Mustafa Kemal Paşa’nın emri üzerine Genelkurmaya bağlı olarak İstihbarat Şubesinde çalışmaya başlar. Yunan ordusu  karargahına girip gerekli bilgileri toplamakla görevlendirilen Ahmet Esat kendisini burada Amerikalı gazeteci olarak tanıtır. Beş ay düşman içinde görev yaparak Yunanlılar arasında güçlü bir istihbarat şebekesi kurar. Yakalanması üzerine beş yıl hapis cezasına çarptırılır. Türkiye’ye döndükten sonra bu defa Batı Trakya’ya yollanır. Ermeni General Antranik’in karargâhına girerek çok değerli bilgileri Ankara’ya ulaştırır.

Image result for ingiliz kemal

Kurtuluş Savaşı esnasında bulunduğu istihbarat görevlerinde İtalyan vatandaşı Celep, Trablusgarplı Abdullah Paşazade, Mahmut Sait ve Amerikalı yazar Harry Willy kimliklerini kullanmıştır.

1924 yılına kadar sürdürmüş olduğu istihbarat görevinden ayrılarak İstanbul’a yerleşir, burada anılarını yazar ve tercümanlık yapar. Gençliğinde kazanmış olduğu Türkiye Hafif Sıklet Boks Şampiyonu ünvanını 1932 tarihine kadar korumuştur ve sert yumruklarından dolayı ‘’Tomruk’’ soyadını almıştır.

Ahmet Esat’ın görevlerindeki bilgiler son derece kısıtlı olmasına rağmen önemli görevler üstlendiği bir gerçektir.

Bol maceralı bir hayat süren Ahmet Esat Tomruk 1964 yılında kısmi felç geçirir ve 9 Şubat 1966 tarihinde de beyin kanaması geçirmesi üzerine Fransız Pastör Hastanesi’ne kaldırılır. Ünlü Türk casusu İngiliz Kemal 14 Şubat 1966 tarihinde 74 yaşında hayata veda eder.

 

 

Yorumlar 2

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİR TÜRK CASUSU: İNGİLİZ KEMAL